بازی شطرنج مینیاتوری

تماس بگیرید

ما همیشه به اندازه های خارج از معمول بیشتر توجه می کنیم. بطور مثال اگر درخیابان با یک خودرو خیلی کوچک یا خیلی بزرگ روبرو شویم، به خوبی به آن توجه کرده و چه بسا برای دوستان و آشنایان خود نیز بارها عنوان کنیم. این مسئله در تبلیغات بسیار اهیمت دارد. دیده شدن و باز نشر شدن.

نکته جالب دوم درخصوص شطرنج مغناطیسی تبلیغاتی جنبه کاربردی آن است. به راحتی قابل حمل می باشد و آهنربای استفاده شده در آن باعث می شود در حرکت و درمسیرهای طولانی که اتفاقا بیشترین نیاز به سرگرمی وجود دارد، بدون هیچ مشکلی استفاده شود و ساعتها وقت به بهترین استفاده شود.

توضیحات

ویژگی های جذاب محصول

زیباترین نکته این محصول، میناتوری بودن آن است. بطوری که اندازه آن از یک کاغذ A5 کوچکتر بوده و این خاصیت خود جنبه تبلیغاتی دارد.